Vreme pocetka brzinaca i zatvaranja puteva za saobraćaj

# Naziv Duzina Prvi auto Status Zatvaranje puta
1 SSS Uzice 2.1 km 20:48 Otkazan
2 Lokva 1 12.69 km 9:39 7:30
3 Duboko 1 9.31 km 10:07 8:00
4 Lokva 2 12.69 km 11:45 7:30
5 Duboko 2 9.31 km 12:13 8:00
6 Golden 1 30 km 14:51 12:00
7 Golden 2 30 km 16:54 12:00
8 Duboko rev 1 9.31 km 9:49 7:40
9 Golden rev 1 30 km 10:22 8:20
10 Duboko rev 2 9.31 km 12:30 7:40
11 Golden rev 2 30 km 13:03 8:20